INOBI тиркемеси

Бишкектин тургундарына жана конокторуна керектүү автобус менен тролейбустардын жүрүү кыймылын онлайн режиминде көрүүгө жана жакынкы аялдаманы табууга мүмкүнчүлүк берет

INOBIни ЖYКТӨП

транспортуң каякта экенин бил

Карта

Транспортту онлайн
режиминде көрүү

Карта

Сүйүктүү

Сүйүктүү каттамдарыңды
«Автобус» жана «Троллейбус»
бөлүмдөрүнөн тандап ал

Сүйүктүү

Каттамдар

Тиркеме Бишкектин баардык
автобустарынын жана
троллейбустарынын
каттамдарын камтыйт

Автобустар

АКЫСЫЗ

КОШУЛУП, САПАРЫҢДЫ
КЫЗЫКТУУ ӨТКӨР!